Wrocław, remonty 23/24 maja 2020 cz.4

Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 35

Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 37

Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 37 i 35

Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 72

Wrocław, ul. Waleriana Łukasińskiego 20

Wrocław, ul. Waleriana Łukasińskiego 5