Białoruś (Беларусь, Belarus, Белоруссия) Grodno, cmentarz wojskowy. Nagrobki sowieckich agresorów

Zginęli podczas oswobadzania zachodniej Białorusi od pańskiego jarzma.
21 września 1939, czyli w trakcie ataku wojsk radzieckich na polskie Grodno.

.. zginął w boju pod Grodnem 21 września 1939 podczas oswobadzania robotników zachodniej Białorusi, czyli podczas walk obronnych po ataku Armii Sowieckiej