z cyklu gusła, czary, bałwochwalstwo – woda Świętego Ignacegoi szerszy kadr pokazuje nieodzowny element towarzyszący – skarbona „Bóg zapłać”

dalsze cytaty pochodzą z:
https://www.poznan-jezuici.pl/sanktuarium/woda-sw-ignacego
sposób przyrządzania:

Istnieje specjalny obrzęd poświęcenia wody św. Ignacego. Dokonuje go jezuicki kapłan w następujący sposób: Zanurza w wodzie medalik z wizerunkiem św. Ignacego Loyolii (lub wkłada do wody cząsteczkę jego relikwii, szczelnie zamkniętą w małym szklanym relikwiarzu) i odmawia modlitwy, prosząc o wylanie Bożego błogosławieństwa na mającą rodzić kobietę, która z wiarą prosić będzie Pana Boga – Źródło wszelkiego życia – o szczęśliwe rozwiązanie.

Podobno ku mojemu zdziwieniu nie ma w tym nic dziwnego:

Nie ma w tym nic dziwnego ani magicznego. Sakramentalia są znakami świętymi, ustanowionymi przez Kościół, które mają na celu uświęcenie osób, rzeczy i różnych okoliczności życia ludzi wierzących – dzięki modlitwie Kościoła. Swoją skuteczność czerpią z tajemnicy Odkupienia, dokonanego przez śmierć zmartwychwstanie Chrystusa. Owocne jednak korzystanie z sakramentaliów wymaga od przyjmujących je silnej wiary w moc Boga, działającego także poprzez wstawiennictwo swych świętych.

dalsze cytaty pochodzą z:
https://www.laskawa.pl/wodaignacego

Woda święcona św. Ignacego Loyoli (1491-1556) – założyciela zakonu jezuitów zwana jest również wodą cudowną, wodą świętą św. Ignacego, wodą błogosławioną św. Ignacego, wodą ignacjańską. Zaczęła być stosowana wśród wiernych Kościoła Katolickiego niedługo po śmierci Świętego i od prawie 450 lat sprowadza łaski, dla których zwykłe środki były niewystarczające. Picie wody uświęconej dotknięciem świętych relikwii dla otrzymania specjalnej łaski od Boga jest wśród wiernych zwyczajem bardzo starym.

No chyba najwyższy czas z tym skończyć ? Ośmieszacie się


zasada działania:

Sakramentalia to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

Dziwne, że w Biblii dla Chrześcijan nie takiego nie znalazłem.
Nie ma tam ani o sakramentach czy sakramentaliach, a tym bardziej „sprzedawanych za co łaska” w kościele, ani o wystawiennikach między człowiekiem a Bogiem. I to tego jeszcze ta cudowna woda jako „nośnik” łaski.
Tu celowo użyto zwrot „wstawiennictwu Kościoła”, bo jak wiadomo Jezus jest jedynym pośrednikiem człowieka z Bogiem wiec zwrot „pośrednik” jest zastrzeżony.


polecam: Twoje miejsce w Kościele