Kaliłów, Frontstalag 307 Kriegsgefangenlager , miejsce pochówku jeńców w lesie „Popówka”